Skip to main content
Prihlasovací formulár je, v ponímaní Email Marketéra, formulárom, ktorý je zverejnený na vašej web stránke a cez ktorý sa môžu vaši návštevníci prihlásiť na nejaký váš Emailový zoznam (na základe čoho im potom budete môcť zasielať nejaké informácie).

Formulár na prihlásenia sa na odber môžete na vašu web stránku pridať v záložke Vzhľad -> Widgety.

Ako pridať nový na web stránku nový prihlasovací formulár

V ľavej časti v sekcii Dostupné widgety kliknite na widget s názvom BONSAI: Prihlasovací formulár.

Z rozbaľovacej ponuky vyberte bočný stĺpec (sidebar), do ktorého chcete prihlasovací formulár pridať a klinite na modré tlačidlo Pridať widget.

Widget nastavte nasledovne:

 • Nadpis widgetu – Tento nadpis sa zobrazí s výzorom, aký používajú všetky vaše widgety. Nechajte prázdne a štandardná hlavička widgetu sa nepoužije.
 • Nadpis v boxe – Tento nadpis sa zobrazí priamo v boxe. Pri jeho použití odporúčame nechať nadpis widgetu (vyššie) prázdny.
 • Popis nad formulárom – Zadajte pútavý text, ktorý sa zobrazí priamo nad formulárom na zadanie mena a emailovej adresy.
 • Text súhlasu so spracovaním osobných údajov – Ak chcete zmeniť text súhlasu so spracovaním osobných údajov, zadajte ho sem. Inak nechajte prázne a zobrazí sa prednastavený text.
 • Text súhlasu prihlásenia na komerčný newsletter – Ak chcete zmeniť text súhlasu prihlásenia sa na odber noviniek a špeciálnych ponúk (váš komerčný newsletter), zadajte ho sem. Inak nechajte prázne a zobrazí sa prednastavený text.
 • Text na tlačidle – Ak chcete zmeniť text, ktorý sa zobrazí na tlačidle na odoslanie formulára, zadajte ho sem.
 • Zobraziť pole na vloženie mena – Keď checkbox zakliknete, vo formulári sa zobrazí aj pole na vloženie mena.
 • Zobraziť súhlas so spracovaním osobných údajov – Keď checkbox zakliknete, vo formulári sa zobrazí výzva na zakliknutie súhlasu so pracovaním osobných údajov. Bez zakliknutia nebude možné sa na odber prihlásiť..
 • Zobraziť súhlas s odoberaním komerčných noviniek – Keď checkbox zakliknete, vo formulári sa zobrazí aj možnosť zakliknúť prihlásenie sa na komerčný emailový zoznam. Ak používate iba jeden emailový zoznam, toto pole nechajte prázdne a pole sa vo formulári nezobrazí.
 • Zobraziť názvy formulárových polí – Keď checkbox zakliknete, vo formulári sa zobrazí aj pole na vloženie mena používateľa, nie iba emailová adresa.
 • Emailový zoznam – Zo zoznamu vašich emailových zoznamov vyberte zoznam, na ktorý sa má používateľ prihlásiť, keď odošle tento prihlasovací formulár.
 • Komerčný emailový zoznam – Zo zoznamu vašich emailových zoznamov vyberte zoznam, na ktorý sa má používateľ prihlásiť, keď vo formulári na prihlásenie sa na odber nových článkov zaklikne aj súhlas s prihlásením sa na odber komerčných noviniek.
 • Ďakovná podstránka – Zo zoznamu vašich podstránok vyberte podstránku, ktorá sa používateľovi zobrazí po tom, čo vyplní tento prihlasovací formulár. Ak vašu podstránku v zozname nevidíte, uistite sa, že je publikovaná.

Formulár na prihlásenia sa na odber môžete pridať na vašu web stránku kamkoľvek, kde sa dá vložiť shortcode.

Ako pridať nový na web stránku nový prihlasovací formulár cez shortcode

Základná verzia:

[bbmar_signup_form form_id="" list_post_id=""]

Kompletná verzia:

[bbmar_signup_form form_id="" list_post_id="" commercial_list_post_id="" title="" description="" gdpr_consent_text="" commercial_consent_text="" submit_text="" include_name="yes" include_consent="yes" include_commercial="yes" include_custom_text_input="yes" include_field_labels="yes" hide_title="yes" hide_description="yes" dark_mode="yes" redirect_to_page="" form_background="" form_border="" form_border_radius="" form_padding=""]

Všetky parametre shortcode:

 • form_id – ID formulára – Povinné
 • list_post_id – ID emailového zoznamu – Povinné
 • commercial_list_post_id – ID komerčného emailového zoznamu
 • title – Nadpis formulára
 • description – Popis nad formulárom
 • gdpr_consent_text – Text súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • commercial_consent_text – Text súhlasu prihlásenia na komerčný newsletter
 • submit_text – Text na tlačidle na odoslanie formulára
 • include_name=“yes“ – Zobraziť pole na vloženie mena
 • include_consent=“yes“ – Zobraziť súhlas so spracovaním osobných údajov
 • include_commercial=“yes“ – Zobraziť súhlas s odoberaním komerčných noviniek
 • include_custom_text_input=“yes“ – Zobraziť pole na vloženie správy (Umožní vytvoriť kontaktný formulár)
 • include_field_labels=“yes“ – Zobraziť názvy formulárových polí
 • hide_title=“yes“ – Schovať nadpis formulára
 • hide_description=“yes“ – Schovať popis formulára
 • dark_mode=“yes|no“ – Zapnúť tmavý mód (Použite, ak pridávate formulár do sekcie s tmavým pozadím)
 • redirect_to_page – ID podstránky, na ktorú sa má používateľ presmerovať po odoslaní formulára
 • form_background – Pozadie formulára (farba v HEX formáte, URL adresa obrázku, alebo iná štadardná CSS hodnota)
 • form_border – Okraj formulára (štandardná CSS hodnota)
 • form_border_radius – Zaoblenie okraja formulára (štandardná CSS hodnota)
 • form_padding – Vnútorné odsadenie formulára (štandardná CSS hodnota)

Ukážka 1:

[bbmar_signup_form form_id="1" list_post_id="123" redirect_to_page="321" title="Vlastný nadpis" include_name="yes" form_background="#333"]
Nepovinné parametre v kóde byť nemusia, ak ich nemáte v pláne použiť.
Nadpis:

Prihláste sa na odber

Popis nad formulárom:

Pridajte sa k mnohým, ktorí pravidelne dostávajú nové články zadarmo priamo do svojej emailovej schránky.

Text súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov.

Text súhlasu prihlásenia na komerčný newsletter:

Súhlasím s odoberaním noviniek.

Text na tlačidle:

Chcem sa prihlásiť
Vychytávka: Do poľa Popis nad formulárom môžete pridať aj automatické zobrazenie počtu vašich odberateľov.

Do textu pridajte shortcode:

[bbmar_active_subscriber_count post_id="ID_EMAILOVEHO_ZOZNAMU" prefix_empty="mnohým" minimum_count="XXX"]
 • ID_EMAILOVEHO_ZOZNAMU – Zadajte ID emailového zoznamu, pre ktorý chcete zobraziť aktuálny počet odberateľov.
 • mnohým – Zadajte slovo, ktoré sa zobrazí v texte namiesto skutočného počtu odberateľov vtedy, ak je aktuálny počet vašich odberateľov zatiaľ príliš nízky.
 • XXX – Zadajte najmenší počet odberateľov, ktorí chcete vyjadriť v texte číslom. Ak bude reálny počet vašich odberateľov menší, namiesto čísla sa v texte zobrazí slovo alebo fráza z poľa prefix_empty.

Príklad 1:

Pridajte sa k [bbmar_active_subscriber_count post_id="10038" prefix_empty="mnohým" minimum_count="100"] online podnikateľom, ktorí pravidelne dostávajú nové články od Brandbonsai zadarmo priamo do svojej emailovej schránky.

Zobrazenie 1:

Pridajte sa k mnohým online podnikateľom, ktorí pravidelne dostávajú nové články od Brandbonsai zadarmo priamo do svojej emailovej schránky.

Príklad 2:

Pridaj sa k [bbmar_active_subscriber_count post_id="4101" prefix_empty="mnohým" minimum_count="100"] ľuďom, ktorí pravidelne dostávajú nové články a podcasty zo SámSebePán.sk zadarmo priamo do svojej emailovej schránky. Buď medzi prvými, ktorí si nové články prečítajú.

Zobrazenie 2:

Pridaj sa k 1261 ľuďom, ktorí pravidelne dostávajú nové články a podcasty zo SámSebePán.sk zadarmo priamo do svojej emailovej schránky. Buď medzi prvými, ktorí si nové články prečítajú.

Zanechajte nám komentár