Skip to main content

Emailové kampane nájdete v administrácii vašej web stránky v záložke Kampane.

Kampaň (alebo Emailová Kampaň) je, v ponímaní Email Marketéra, jedným emailom, ktorý sa v správnom čase automaticky odošle všetkým odberateľom, ktorí sú prihlásení na Emailový zoznam, ktorý je napojený na Newsletter, pre ktorý bola táto Kampaň vytvorená.

Kampaň sa automaticky naplní obsahom z vašej web stránky podľa toho, aký obsah ste si zvolili pre daný Newsletter, a automaticky sa odošle v deň a čas, ktorý ste taktiež zvolili v nastaveniach pre daný Newsletter.

Ak nastane čas odoslania Kampane, ale od času poslednej odoslanej Kampane na vašej web stránke nebol publikovaný žiadny obsah, Kampaň sa neodošle. Odoslanie Kampane sa vtedy odsunie na najbližší budúci termín odoslania kampane. Takto to bude pokračovať až dovtedy, dokým publikujete nejaký obsah, ktorí spĺňa nastavenia Newslettra (napríklad pre Newsletter s manuálnym výberom článkov musí byť daný článok označený na odoslanie v danom Newslettri).

Vo výpise emailových zoznamov môžete vidieť nasledovné údaje:

 • Názov – Váš interný názov daného emailového zoznamu.
 • Aktívni odberatelia – Aktuálny počet ľudí, ktorí sú prihlásení na odber v tomto emailovom zozname. Daný údaj sa obnovuje automaticky každú hodinu.
 • ID zoznamu – ID zoznamu v Email Marketéri.
 • Interné ID zoznamu – Interné číslo zoznamu v Email Marketéri.
 • Povolené spôsoby prihlásenia – Zobrazia sa aktuálne povolené spôsoby, ktorými sa môže návštevník prihlásiť na daný emailový zoznam.
 • Aktualizované – Kedy boli naposledy údaje daného emailového zoznamu uložené alebo aktualizované.
 • Akcie:
  • Zobraziť v Email Marketéri – Kliknutím sa vám do nového okna otvorí daný emailový zoznam v Email Marketéri. Nájdete tam aktuálne štatistiky zoznamu a samotný zoznam odberateľov.
Kampane sa nepridávajú manuálne, ale Email Marketér ich vytvára automaticky.

Systém automaticky každých 5 minút skontroluje, či boli na vašej web stránke publikované nové články alebo iný obsah a aktualizuje Kampane, ktoré ešte neboli odoslané. Vďaka tomu si môžete pozrieť, ako bude vyzerať vaša Kampaň ešte predtým, ako sa daná Kampaň odošle odberateľom do ich emailových schránok.

Na podstránke výpisu Kampaní kliknite na názov niektorej Kampane, čím sa vám otvorí jej detailná podstránka.

Nadpis

 • Nadpis – Nadpis Kampane je rovnaký ako predmet emailu Kampane a je generovaný zo šablóny predmetu emailu, ktorý ste si zvolili v nastaveniach Newslettra, pre ktorý bola táto Kampaň vytvorená.

Emailová kampaň

 • Newsletter – Názov Newslettra, ku ktorému táto Kampaň patrí.
 • Predmet emailu – Predmet emailu Kampane je generovaný zo šablóny predmetu emailu, ktorý ste si zvolili v nastaveniach Newslettra, pre ktorý bola táto Kampaň vytvorená.
 • Všetky články, ktoré budú odoslané – Skrátený výpis všetkých článkov, ktoré sú obsiahnuté v tejto emailovej kampani.
 • Čas začiatku zberu údajov pre túto kampaň – Články a iný obsah publikovaný pred týmto dátum nebude súčasťou tejto Kampane, pretože daný obsah bol odoslaný v predchádzajúcej Kampani. Súčasťou tejto Kampane budú iba články a iný obsah, ktorý bol alebo bude publikovaný po tomto dátume a čase.
 • Plánovaný čas odoslania kampane – Aktuálny čas odoslania kampane v prípade, že Kampaň obsahuje nejaký obsah. Ak po tomto čase nebude publikovaný ani jeden článok, plánovaný čas odoslania kampane sa presunie na najbližší možný termín.
 • Čas odoslania kampane – Reálny čas odoslania Kampane, ak bola táto Kampaň odoslaná.

Vzhľad emailu

Ak táto kampaň obsahuje aspoň jeden článok, v tejto sekcii sa vám zobrazí výzor emailu Kampane presne tak, ako bude vyzerať pri odoslaní do emailových schránok vašich odberateľov.

Zanechajte nám komentár