Skip to main content
Brandbonsai

Testovaný Web

Analytickým testovaním zvýšime konverzie vášho webu

Vďaka testovaniu a analýze dát reálnych používateľov vám prinesieme viac zákazníkov

1. Spoločne určíme vaše ciele

Spoločne si určíme kľúčové indikátory úspechu (KPI) vášho webu. Inak povedané, zvolíme si ciele, ktoré budeme sledovať.

2. Stanovíme hypotézu testu

Na základe aktuálnych analytických údajov vašej web stránky určíme, akú zmenu budeme testovať.

3. Nastavíme AB test

Vytvoríme alternatívnu verziu testovanej podstránky vášho webu a nastavíme testovací nástroj.

4. Prevedieme samotný test

Počkáme, kým sa test vykoná a poskytne nám reálne dáta.

5. Vyhodnotíme dáta

Cez použité analytické nástroje vyhodnotíme test a určíme víťaza testu.

6. Vykonáme zmeny na web stránke

Ak bol test úspešný, vašu web stránku zmeníme tak, ako určil výsledok AB testu.

7. Poskytneme vám reportáž s výsledkom testu

Na záver vám poskytneme súhrnnú reportáž testu, vrátane pôvodnej hypotézy, popisu uskutočneného testu a jeho výsledku.

8. Dáme vám odporúčanie na nasledovný test

Súčasťou reportáže bude aj naše odporúčanie na nasledujúci test. Ak ten odsúhlasíte, začneme opäť od bodu číslo 1.

Chcete premeniť viac návštevníkov vášho eshopu na zákazníkov?