Skip to main content

Newslettre nájdete v administrácii vašej web stránky v záložke Newslettre.

Newsletter je, v ponímaní Email Marketéra, automatické odosielanie nových článkov na emailové adresy odberateľov, ktorí sú prihlásení na Emailový zoznam, ktorý je s daným Newslettrom prepojený.

Emailový zoznam môže existovať aj bez Newslettra (napríklad vtedy, keď chcete emailové Kampane posielať odberateľom vždy iba manuálne), ale Newsletter nemôže existovať bez Emailového zoznamu (pretože inak by Newsletter nemal kam posielať nové články).

Newslettre tvoria hlavnú časť automatizácie vášho emailového marketingu. Vďaka nim vám stačí na vašej web stránke pravidelne publikovať kvalitný obsah a Email Marketér sa postará o to, aby bol tento obsah doručení odberateľom, ktorí ho očakávajú.

Vo výpise Newslettrov môžete vidieť nasledovné údaje:

 • Názov – Váš interný názov daného Newslettra.
 • Emailový zoznam – Názov Emailového zoznamu, na ktorý je tento Newsletter napojený.
 • Spôsob výberu článkov – Spôsob, akým sa budú vyberať články do tohto Newslettra (viac nižšie).
 • Frekvencia odosielania – Ako často (v ktoré dni v týždni) sa budú odberateľom odosielať články z tohto Newslettra.
 • Čas odosielania – O koľkej sa v deň odoslania Newsletter odošle.
 • Šablóna predmetu emailu – Zvolená šablóna, podľa ktorej sa bude automaticky generovať predmet emailu každej odoslanej emailovej Kampane.
 • Aktuálny stav
 • Akcie – 

Na podstránke Newslettrov kliknite na tlačidlo Pridať nový.

Nadpis

 • Zadajte nadpis – Zadajte váš interný názov Newslettra. Tento názov sa nikde verejne nenachádza, ale vy ho budete vidieť v zozname Newslettrov, ako aj v iných častiach administrácie vašej web stránky (napríklad pri označovaní článkov).

Newsletter:

 • Napojený Emailový zoznam – Zo zoznamu vyberte Emailový zoznam, na ktorý sa majú posielať emailové Kampane z tohto Newslettra.
 • Akým spôsobom sa budú vyberať články – Zvoľte, či sa pre tento Newsletter budú odosielať všetky publikované články, alebo iba tie, ktoré manuálne označíte.
Vďaka manuálnemu priraďovaniu článkov k Newslettrom môžete docieliť toho, že budete mať viacero Newslettrov a na každý z nich sa budú odosielať iné články. Môžete tak mať napríklad zvlášť Newsletter pre vaše články, zvlášť pre váš podcast alebo videá, či iba pre nejakú kategóriu.

Taktiež môžete vytvoriť špeciálny, prémiový (platený) Newsletter, ktorý sa odošle na Emailový zoznam iba vašim zákazníkom.

 • Frekvencia odosielania – Zvoľte, v ktoré dni v týždni sa má tento Newsletter odosielať.
Vďaka tejto funkcionalite a vytvoreniu viacerých Newslettrov s iným obsahom viete docieliť napríklad toho, že články z vášho webu budete posielať každý deň, zatiaľ čo každý napríklad piatok pošlete špeciálny výber článkov.

Portál polnoinfo.sk takto každý piatok posiela svoj prémiový Newsletter s názvom „Výber šéfredaktora“.

 • Čas odosielania – Zvoľte, o koľkej sa v deň odoslania Newsletter odošle vašim odberateľom.
 • Šablóna predmetu emailu – Zvoľte šablónu, podľa ktorej sa bude automaticky generovať predmet emailu každej odoslanej emailovej Kampane.
 • Obsah emailov – Zvoľte, ktoré časti má tento Newsletter obsahovať.
Toto nastavenie je aktuálne vo verzii beta.

Aktuálne možnosti sú:

 • new_articles – Sekcia najnovších článkov
 • older_articles – Sekcia starších článkov
 • market_prices – Sekcia trhových cien (iba pre polnoinfo.sk)

Viacero možností oddeľte čiarkou s medzerou.

Pre zvolenie všetkých možností zadajte: all

 • Úvodný text emailov (nepovinné) – Ak chcete do tela emailu, ešte pred samotný obsah, pridať nejaký krátky úvodný text, môžete ho pridať sem. Ak necháte pole prázdne, v emaile žiadny úvodný text nebude.
Portál polnoinfo.sk používa úvodný text emailov vo svojom prémiovom piatkovom Výbere šéfredaktora tak, že doň každý týždeň napíše iné „Úvodné slovo šéfredaktora“ a na záver sa poďakuje predplatiteľom za ich podporu.

Nakoniec Newsletter publikujte alebo aktualizujte kliknutím na modré tlačidlo v pravej hornej časti stránky.

Zanechajte nám komentár