Skip to main content

Tento stav objednávky je mätúci, pretože ho nie práve ideálne preložili do slovenčiny. V angličtine sa tento stav nazýva Pending payment (niekedy iba Pending) čo znamená Čaká na platbu, (resp. Čaká) nie Objednávka prijatá (čo by v angličtine bolo Arrived alebo Received).

Objednávka sa nastaví ako Prijatá, keď sa splnia nasledovné podmienky:

 • Zákazník počas objednávky ako spôsob platby zvolí okamžitú (automatickú) platobnú metódu – napríklad platbu kartou, alebo platbu cez PayPal.
 • Zákazník dokončí objednávku kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby.
 • Systém zákazníka presmeruje na platobnú bránu, kde by mal za objednávku zaplatiť.
 • Zákazník však platbu ani neuhradí, ani nezruší. Namiesto toho zákazník buď zatvorí vašu web stránku, alebo ju nechá otvorenú neaktívnu, takže po určitom čase sa platba sama zruší, pretože vyprší limit na jej uhradenie.
 • Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že zákazník za objednávku úspešne zaplatí, ale tesne po tom buď zatvorí okno prehliadača, alebo mu dočasne vypadne internetové spojenie, alebo z nejakého iného dôvodu platobná brána nebola schopná vášmu eshopu doručiť potvrdenie úspešnej (alebo neúspešnej) platby.
Emailové upozornenia:

 • Email o prijatí objednávky sa odošle na emailovú adresu administrátora eshopu (vás).
 • Zákazníkovi na email nepríde žiadne potvrdenie objednávky.
Skladové zásoby:

 • Skladové zásoby objednaných produktov ostanú nezmenené.
Na aké stavy objednávok sa môže tento stav zmeniť:

 • Spracováva sa – Ak zákazník za objednávku úspešne zaplatí a platobnej bráne sa podarí doručiť o tom oznámenie vášmu eshopu.
 • Vybavená – Ak je tovar vo vašej objednávke virtuálny (nefyzický) a zákazník za objednávku úspešne zaplatí, systém objednávky automaticky „vybaví“ a označí ako Vybavená.
 • Neúspešná – Ak vyprší čas platobnej brány na zaplatenie objednávky a platobnej bráne sa podarí doručiť o tom oznámenie vášmu eshopu.

Tento stav objednávky je taktiež nie práve ideálne preložený a spolu so zlým prekladom stavu Objednávka prijatá spôsobuje najviac nedorozumení.

V angličtine sa tento stav objednávky nazýva On hold (alebo On-hold) čo znamená Zadržané alebo Pozastavené, nie Čaká na platbu (čo by v angličtine bolo Pending payment, čo je úplne iný stav objednávky – pozrite v návode záložku Prijatá).

Objednávka sa nastaví ako Čaká na platbu, keď sa splnia nasledovné podmienky:

 • Zákazník počas objednávky ako spôsob platby zvolí manuálnu (neautomatickú) platobnú metódu – predovšetkým platbu bankovým prevodom.
 • Zákazník dokončí objednávku kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby.
Emailové upozornenia:

 • Email o prijatí objednávky sa odošle na emailovú adresu administrátora eshopu (vás).
 • Zákazníkovi na email príde potvrdenie objednávky s výzvou na platbu bankovým prevodom.
Skladové zásoby:

 • Skladové zásoby objednaných produktov sa znížia.
Na aké stavy objednávok sa môže tento stav zmeniť:

 • Spracováva sa – Keď manuálne overíte, že vám na účet prišla platba za danú objednávku, ale objednávku ešte nemáte pripravenú na odoslanie, môžete zmeniť stav tejto objednávky na Spracováva sa. To odošle zákazníkovi emailové potvrdenie objednávky. V tomto emaile však nebude informácia o tom, že objednávka je už úspešne zaplatená, takže daný email môže zákazníka skôr zmiasť. Preto väčšina majiteľov WooCommerce eshopov zmení stav objednávky hneď na Vybavená.
 • Vybavená – Keď manuálne overíte, že vám na účet prišla platba za danú objednávku, a keď danú objednávku odošlete zákazníkovi, zmeňte stav objednávky na Vybavená. To odošle zákazníkovi emailovú notifikáciu o tom, že objednávka bola vybavená. V štandardných WooCommerce emailoch štandardne nie je informácia o tom, čo to znamená, že objednávka je „vybavená“. Zákazníci sa tak môžu iba domnievať, že vybavená objednávka znamená, že objednaný tovar bol odoslaný a už je na ceste k zákazníkovi.
 • Zrušená – Ak vám nepríde od zákazníka platba, alebo vás zákazník kontaktuje s tým, že chce jeho objednávku zrušiť, môžete stav objednávky zmeniť na Zrušená. Zákazníkovi sa v tomto prípade nepošle žiadne emailovú potvrdenie.
Objednávka sa nastaví ako Spracováva sa, keď sa splnia nasledovné podmienky:

Automaticky:

 • Zákazník si pridá do košíka aspoň jeden fyzický tovar, nie digitálny (virtuálny) produkt.
 • Zákazník počas objednávky ako spôsob platby zvolí okamžitú (automatickú) platobnú metódu – napríklad platbu kartou, alebo platbu cez PayPal.
 • Zákazník dokončí objednávku kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby.
 • Zákazník úspešne zaplatí a počká na úspešne presmerovanie naspäť do vášho eshopu, vďaka čomu systém platbu úspešne zaznamená.

Manuálne:

 • Keď sa objednávka nachádza v stave Čaká na platbu a vy manuálne overíte, že vám platba prišla a zmeníte stav objednávky z Čaká na platbu na Spracováva sa.
Emailové upozornenia:

 • Email o prijatí objednávky sa odošle na emailovú adresu administrátora eshopu (vás).
 • Zákazníkovi na email príde potvrdenie objednávky. Ak váš eshop automaticky vystavuje faktúry, v tomto email bude priložená aj faktúra.
Skladové zásoby:

 • Skladové zásoby objednaných produktov sa znížia.
Na aké stavy objednávok sa môže tento stav zmeniť:

 • Vybavená – Keď objednaný tovar odošlete zákazníkovi, zmeňte stav objednávky na Vybavená. To odošle zákazníkovi emailovú notifikáciu o tom, že objednávka bola vybavená. V štandardných WooCommerce emailoch štandardne nie je informácia o tom, čo to znamená, že objednávka je „vybavená“. Zákazníci sa tak môžu iba domnievať, že vybavená objednávka znamená, že objednaný tovar bol odoslaný a už je na ceste k zákazníkovi.
 • Zrušená – Ak vás zákazník kontaktuje s tým, že chce jeho objednávku zrušiť, môžete stav objednávky zmeniť na Zrušená. Zákazníkovi sa v tomto prípade nepošle žiadne emailovú potvrdenie.
Objednávka sa nastaví ako Vybavená, keď sa splní jedna z podmienok:

 • Automaticky: Zákazník si objedná virtuálny (nefyzický) produkt a za objednávku ihneď úspešne zaplatí.
 • Manuálne: Keď administrátor eshopu manuálne zmení stav objednávky na Vybavená.
Emailové upozornenia:

 • Zákazníkovi na email príde informácia o tom, že jeho objednávka bola vybavená. Vo WooCommerce emailoch štandardne nie je informácia o tom, čo to znamená, že objednávka je “vybavená”. Zákazníci sa tak môžu iba domnievať, že vybavená objednávka znamená, že objednaný tovar bol odoslaný a už je na ceste k zákazníkovi.
Na aké stavy objednávok sa môže tento stav zmeniť:

 • Refundovaná – Ak zákazník podá sťažnosť a rozhodne sa tovar vrátiť alebo reklamovať, po tom, ako mu vrátite peniaze, môžete objednávku označiť ako Refundovanú. Niektoré platobné metódy môžu pri zmene stavu objednávky na Refundovaná zákazníkovi automaticky vrátiť peniaze späť cez platobnú metódu, ktorú použil pri platbe za objednávku.
Objednávka sa nastaví ako Neúspešná, keď sa splnia nasledovné podmienky:

 • Zákazník počas objednávky ako spôsob platby zvolí okamžitú (automatickú) platobnú metódu – napríklad platbu kartou, alebo platbu cez PayPal.
 • Zákazník dokončí objednávku kliknutím na tlačidlo Objednať s povinnosťou platby.
 • Systém zákazníka presmeruje na platobnú bránu, kde by mal za objednávku zaplatiť.
 • Zákazník sa pokúsi platbu uhradiť, ale platba z nejakého dôvodu neprejde.
 • Alebo zákazník sám aktívne platbu zruší a počká, kým ho presmeruje naspäť do vášho eshopu.
POZOR: Stav objednávky sa nemusí zmeniť na stav Neúspešná ihneď a najskôr sa môže zobraziť ako stav Prijatá.
Emailové upozornenia:

 • Email o neúspešnej objednávke sa odošle na emailovú adresu administrátora eshopu (vás).
 • Zákazníkovi na email nepríde žiadne potvrdenie objednávky.
Skladové zásoby:

 • Skladové zásoby objednaných produktov ostanú nezmenené.
Na aké stavy objednávok sa môže tento stav zmeniť:

 • Spracováva sa – Ak zákazník skúsi za objednávku zaplatiť znovu a tentokrát sa mu podarí úspešne zaplatiť.
 • Zrušená – Ak vy ako administrátor objednávku označíte ako Zrušená.
Objednávka sa nastaví ako Zrušená, keď sa splnia nasledovné podmienky:

 • Administrátor eshopu manuálne objednávku zmení na stav Zrušená.
Emailové upozornenia:

 • Email o zrušenej objednávke sa odošle na emailovú adresu administrátora eshopu (vás).
Objednávka sa nastaví ako Zrušená, keď sa splnia nasledovné podmienky:

 • Administrátor eshopu manuálne objednávku zmení zo stavu Spracováva sa alebo Vybavená na stav Refundovaná.
Emailové upozornenia:

 • Zákazníkovi na email príde informácia o tom, že jeho objednávka bola refundovaná.
POZOR: Väčšina platobných metód neumožňuje vrátiť zákazníkovi peniaze za objednávku automaticky, preto ich budete musieť odoslať manuálne, napríklad platbou na účet.

Zanechajte nám komentár