Skip to main content

Kalendáre môžete spravovať v sekcii Kalendáre. Tam nájdete zoznam všetkých kalendárov.

Po otvorení kalendára sa dajú nové podujatia pridávať kliknutím na dátum (alebo na čas v týždennom zobrazení). Už vytvorené podujatia sa dajú upraviť opäť kliknutím na podujatie.

Kalendár sa dá upravovať v troch zobrazeniach – mesiac, týždeň a deň.

Po úprave udalostí kalendára nemusíte daný kalendár ukladať cez modré tlačidlo Aktualizovať. Kalendár je uložený a podujatia sa ukladajú pribežne, ako s nimi pracujete.

Ak máte záujem, vieme vám kalendáre nastaviť tak, že každý kalendár bude mať svoj vlastný používateľský účet. Keď sa zamestnanec prihlási pod daným účtom, nebude môcť na web stránke upravovať nič iné, iba podujatia pre daný kalendár. Taktiež neuvidí ostatné kalendáre a podujatia.

Všetky udalosti sa ukladajú a zobrazujú v sekcii Udalosti.

Aj v tejto časti sa dajú pridávať a upravovať jednotlivé udalosti. Tie sa potom zobrazia/aktualizujú aj v samotnom kalendári. Je na vás, či budete udalosti spravovať cez sekciu Udalosti, alebo priamo úpravou kalendára v sekcii Kalendáre.

Ak používate oddelené účty pre správu jednotlivých športovísk, pre tieto účty sa zobrazia udalosti iba pre dané športovisko/kalendár. Základné admin účty majú prístup ku všetkým udalostiam.

Kategórie udalostí pre jednotlivé kalendáre sa nachádzajú v sekcii Udalosti -> Kategórie. V tejto sekcii sa dajú pridávať nové a upravovať už vytvorené kategórie kalendárov.

Určenie farby pozadia a textu kategórie

Pre každú kategóriu sa dá nastaviť farba pozadia a farba textu, čím vizuálne jednotlivé kategórie podujatí oddelíte. Ako farbu textu môžete nastaviť hocijakú farbu, ale odporúčame vám používať iba čiernu alebo bielu farbu, v závislosti na jase farby pozadia.

POZOR: Keď pridávate novú kategóriu udalostí, uistite sa, že ako Nadradená kategória je nastavený kalendár, ku ktorému danú kategóriu chcete pridať. Ak napríklad chcete pridať novú kategóriu Tréning dorast pre kalendár Zimný štadión, ako Nadradenú kategóriu musíte zvoliť Zimný štadión.
Aj tu platí, že pre účty jednotlivých športovísk sa zobrazia kategórie udalostí iba pre dané športovisko/kalendár. Základné admin účty majú prístup ku všetkým.

Pridanie novej udalosti cez kalendár

V administrácii choďte do záložky Kalendáre.

V zozname kliknite na názov kalendára, ktorý chcete upraviť.

Na podstránke kalendára si zvoľte, či chcete pracovať s mesačným, alebo týždenným kalendárom.

Kliknite na dátum, pre ktorý chcete pridať novú udalosť.

V týždennom zobrazení môžete kliknúť aj na konkrétny čas daného dňa a ten sa vám automaticky predvyplní do formulára.

Formulár vyplňte nasledovne:

  • Celodenné podujatie: Zakliknite, ak sa má nejaké podujatie odohrávať celý deň, teda bez času začiatku a konca podujatia.
  • Názov: Zadajte názov podujatia.
  • Začiatok podujatia: Zadajte dátum a čas začiatku podujatia.
  • Koniec podujatia: Zadajte dátum a čas konca podujatia. Koniec podujatia môže byť aj v iný deň.
  • Kategória: Vyberte zo zoznamu kategóriu udalosti.
  • Opakovať podujatie: Zakliknite, ak chcete, aby sa toto podujatie pravidelne opakovalo.
    • Opakovať každých: Zadajte interval a frekvenciu opakovania.
    • Koniec opakovania podujatia: Ak chcete, aby sa udalosť neopakovala do nekonečna, ale bola v konkrétny deň ukončená, zadajte posledný dátum, kedy môže byť daná udalosť opakovaná.

Po vyplnení formulára kliknite na modré tlačidlo Pridať udalosť, čím sa udalosť uloží a zobrazí v kalendári.

Zmena udalosti cez kalendár

V administrácii choďte do záložky Kalendáre.

V zozname kliknite na názov kalendára, ktorý chcete upraviť.

Na podstránke kalendára si zvoľte, či chcete pracovať s mesačným, alebo týždenným kalendárom.

Kliknite na udalosť, ktorú chcete upraviť.

Vo formulári urobte úpravy.

Zmeny potvrďte kliknutím na modré tlačidlo Uložiť zmeny, čím sa zmeny uložia a ihneď aj aktualizujú v kalendári.

Pre opakované udalosti platí, že vždy upravujete pôvodnú udalosť.

Ak napríklad vytvoríte udalosť dňa 1.1., nastavíte jej opakovanie na mesačné, potom kliknite na túto udalosť dňa 3.1., vo formulári na úpravu udalosti nebudete upravovať udalosť z dňa 3.1., alebo z dňa 1.1, čo je pôvodná udalosť, ktorou sa vytvorili všetky ostatné opakovania.

Vymazanie udalosti cez kalendár

V administrácii choďte do záložky Kalendáre.

V zozname kliknite na názov kalendára, ktorý chcete upraviť.

Na podstránke kalendára si zvoľte, či chcete pracovať s mesačným, alebo týždenným kalendárom.

Kliknite na udalosť, ktorú chcete vymazať.

Vo formulári kliknite na bledé tlačidlo Vymazať udalosť.

Vymazanie potvrďte a udalosť bude vymazaná.

Ak vymažete opakovanú udalosť, vymažú sa všetky jej opakovania, nie iba jedna udalosť z daného dátumu.

Zanechajte nám komentár