Skip to main content

V administrácii vašej web stránky otvorte úpravu článku, ktorého nadpis chcete pridať do predmetu emailu nasledujúcej emailovej kampane.

V pravom stĺpci, v boxe Newsletter, zakliknite checkbox Nadpis bude v predmete emailu.

Článok uložte.

Pri najbližšej aktualizácii kampaní sa predmet emailu kampane aktualizuje podľa šablóny, ktorú ste zvolili pre konkrétny newsletter.

V administrácii vašej web stránky prejdite do záložky Newslettery.

Otvorte newsletter, ktorý chcete upraviť.

V boxe Newsletter vyberte šablónu v riadku s popisom Šablóna predmetu emailu pri označenom článku v nadpise.

Môžete si vybrať z týchto možností:

  • #Názov článku#
  • Nový článok: #Názov článku#
  • #Názov článku# (Nové články na #Názov web stránky#)
  • Nový článok na #Názov web stránky#: #Názov článku#
  • Dočítate sa aj o: #Názov článku# (Nové články na #Názov web stránky#, #Aktuálny dátum#)
  • Dočítate sa aj o: #Názov článku# (Výber šéfredaktora na #Názov web stránky#, #Aktuálny dátum#)

Uložte newsletter.

Pri najbližšej aktualizácii kampaní sa predmet emailu kampane aktualizuje podľa šablóny, ktorú ste zvolili.

Zanechajte nám komentár