Skip to main content
Everest Forms je jeden z najobľúbenejších pluginov pre vytváranie formulárov na systéme WordPress. Ak tento plugin používate, môžete návštevníkom vašej web stránky umožniť, aby sa prihlásili na váš emailový zoznam tým, že vyplnia a odošlú formulár, ktorý vytvoríte cez Everest Forms.

V administrácii vašej web stránky choďte do sekcie Emailové zoznamy -> Všetky emailové zoznamy.

Zo zoznamu vyberte zoznam, ktorý chcete prepojiť s Everest Forms formulárom.

V úprave emailového zoznamu prejdite nižšie do sekcie Prihlásenie na odber cez Everest Forms a v poli Prihlásenie Everest Forms formulárom vyberte formulár, ktorý chcete prepojiť.

Emailový zoznam uložte.

Momentálne prihlásenie na odber cez Everest Forms funguje iba pre štandardne odosielané formuláre (so znovu načítaním podstránky). Ajax formuláre (bez znovu načítania podstránky) aktuálne nie sú podporované.

Ako zistiť, či sú vaše formuláre nastavené na štandardné odosielanie, alebo na Ajax odosielanie:

Otvorte úpravu formulára a prejdite do záložky Settings, časť General, kde dole pozrite, či je zakliknuté pole Enable Ajax Form Submission. Aby prihlásenie do zoznamu fungovalo, toto pole musí byť vypnuté.

V administrácii vašej web stránky choďte do sekcie Everest Forms -> All forms.

Zo zoznamu vyberte formulár, ktorý chcete prepojiť s Email Marketérom.

Do formulára pridajte nové formulárové pole typu Checkboxes.

Otvorte nastavenia daného checkboxu.

Checkbox nastavte nasledovne:

 • Label: Sem môžete zadať nadpis celej sekcie.
 • Meta Key: Dôležité: Sem musíte zadať:
  • email_marketer
 • Choices:
  • Vymažte druhú a tretiu možnosť.
  • Do prvej možnosti napíšte text, ktorý sa zobrazí vo formulári.
   • Príklad:
   • Chcem sa prihlásiť na odber noviniek.
 • Description: Ak chcete, sem môžete zadať doplnkový popisný text.
  • Príklad:
  • Prihlásenie je a vždy bude zadarmo a z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
 • Required: Nechajte nezakliknuté.
 • Advanced Options:
  • Hide label: Zakliknite, ak nechcete, aby sa nad checkboxom zobrazil nadpis.

Formulár uložte.

Prihlásenie na odber by vo vašom formulári malo vyzerať približne takto:

Keď nejaký návštevník vyplní na vašej web stránky formulár, ktorý ste vytvorili cez Everest Forms, Email Marketér urobí nasledovné:

 1. Z odoslaného formulára získa ID formulára, meno odosielateľa, email odosielateľa a informáciu o tom, či odosielateľ súhlasil s prihlásením sa na odber.
 2. Ak odosielateľ potvrdil, že sa chce prihlásiť na odber, získame údaje o emailovom zozname, s ktorým je tento formulár prepojený.
 3. Odosielateľa podľa údajov prihlásime do emailového zoznamu.
 4. Ak váš emailový zoznam má nastavené vlastné pole s názvom signup_url, tak sa do emailového zoznamu zaznamená aj informácia o tom, na akej URL sa návštevník prihlásil na odber.

Zanechajte nám komentár