Skip to main content

Prihláste sa do administrácie vašej web stránky.

Choďte do záložky Brandbonsai > Darček k objednávke.

Formulár vyplňte nasledovne:

  • Licenčný kľúč: Zadajte licenčný kľúč, ktorý vám bol dodaný spolu s vašou objednávkou.
  • Darčekový produkt: Vyberte produkt, ktorý chcete pridať k objednávke ako darček.
  • Podstránka o darčeku: Vyberte podstránku, na ktorej sa zákazníci dozvedia viac o vašej akcii, či o samotnom darčeku. Ak takúto podstránku nechcete používať, nechajte toto pole prázdne.
  • Minimálna výška objednávky: Zadajte minimálnu sumu objednávky, pre ktorú sa zákazníkovi pridá darček.
Ak vo vašom internetovom obchode používate viac mien, zvoľte minimálnu výšku objednávky pre každú menu zvlášť.
Pre váš darčekový produkt zadajte sumu 0 a nastavte jeho schovanie z eshopu, aby sa nezobrazoval medzi vašimi bežnými produktami.

V administrácii prejdite do záložky Produkty -> Všetky produkty.

Vytvorte nov produkt, alebo upravte darčekový produkt, ktorý ste už vytvorili.

V pravom stĺpci, v boxe Publikovať, v časti Viditeľnosť v katalógu zvoľte možnosť Skrytý. Nastavenie potvrďte kliknutím na tlačidlo OK.

V hlavnom stĺpci, v boxe Údaje o produkte, záložka Všeobecné, zadajte do poľa Normálna cena sumu 0.

V záložke Sklad nastavte Stav skladu na možnosť Na sklade.

Ak máte zapnutú správu skladu, zadajte počet kusov skladom a v poli Povoliť nákup na objednávku? (Keď tovar nie je na sklade) nastavte možnosť Nepovoliť.

Keď sa darčekové produkty minú a počet kusov skladom sa dostane na 0, darček sa automaticky prestane pridávať k objednávkam.

Nastavte základné údaje o produkte ako jeho názov, krátky popis, hlavný popis, či obrázok.

Produkt publikujte/uložte.

Nezabudnite skontrolovať, že daný produkt máte nastavený ako darček k objednávke v nastaveniach pluginu, teda v záložke Brandbonsai -> Darček k objednávke.

Ak chcete darček k objednávke zrušiť, stačí, ak vykonáte jednu z týchto akcií:

  • V nastaveniach pluginu v záložke Brandbonsai -> Darček k objednávke zrušte Darčekový produkt.
  • V nastaveniach pluginu v záložke Brandbonsai -> Darček k objednávke odstráňte sumu minimálnej výšky objednávky.
  • Upravte darčekový produkt tak, že zmeníte Množstvo na sklade na 0, alebo zmeníte Stav skladu na Nie je na sklade.
  • Vymažte darčekový produkt, alebo ho nastavte ako koncept (nepublikovaný).

Na podstránke nákupného košíka plugin porovná, či má zákazník v košíku produkty s hodnotou vyššou ako je minimálna výška objednávky.

Minimálna výška objednávky sa počíta ako celková suma všetkých produktov v košíku; suma poštovného do nej započítaná nie je.

Ak zákazník nesplnil minimálnu výšku objednávky (napríklad ak minimálna výška objednávky je 50 eur a zákazník má v košíku produkty iba za 35 eur), nad košíkom sa mu zobrazí notifikácia o tom, že ak nakúpi ešte za 15 eur, dostane k objednávke darček zadarmo.

Ak ste nastavili informačnú podstránku k akcii, súčasťou notifikácie bude aj tlačidlo, ktoré zákazníka po kliknutí presmeruje na túto podstránku.

Ak zákazník zvýši hodnotu svojej objednávky nad 50 eur, do košíka sa mu pridá darčekový produkt. Zákazníkovi sa taktiež zobrazí notifikácia, ktorá ho upozorní, že do košíka mu bol pridaný nový produkt.

Ak zákazník zmení výšku svojej objednávky a dostane sa pod minimálnu výšku objednávky, darčekový produkt sa z košíka odstráni a zákazníkovi sa opäť zobrazí notifikácia s informáciou o tom, koľko mu chýba k tomu, aby dostal darček.

Zákazník má možnosť darček odmietnuť jednoduchým odstránením z košíka. Ak tak urobí a neskôr zníži hodnotu svojej objednávky, notifikácia o tom, za koľko by mal ešte nakúpiť, aby dostal darček, sa mu už nezobrazí.

Zanechajte nám komentár