Skip to main content

Otvorte stránku https://admin.websupport.sk/sk/servicePermission/sent a prihláste sa do svojho účtu.

Kliknite na modré tlačidlo Udeliť oprávnenia.

Vyberte službu, ku ktorej nám chcete dať prístup. Mala by to byť vaša doména, ktorá je už priradená k vášmu webhostingu.

Nechajte zakliknuté všetky časti:

  • WEB
  • MAIL
  • DNS
  • SQL

Kliknite na modré tlačidlo Pokračovať na výber užívateľa.

V časti Existujúci užívateľ zadajte náš Login ID:

evolutionstudio

Kliknite na modré tlačidlo Potvrdiť.

Po úspešnom pridaní prístupu nás prosím informujte.

To je všetko. Ďakujeme vám.

Ak chcete, môžete postupovať aj podľa návodu priamo od Websupportu.

Prihláste sa do administrácie webhostingu na adrese https://moje.wy.sk/auth/login.

Po prihlásení do administračného rozhrania kliknete v hornom menu na Môj účet.

V ľavom stĺpci kliknite na záložku Externé účty.

Kliknite na záložku Externé autorizácie.

Kliknite na zelené tlačidlo Nová autorizácia.

Do poľa Externý prihlasovací účet zadajte náš Login ID:

SRM0001

Kliknite na zelené tlačidlo Vytvoriť.

Kliknite na modré tlačidlo Upraviť.

V záložke Zoznam domén zvoľte domény/webhosting, ku ktorým máme mať prístup.

Uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Oprávnenia

V záložke Oprávnenia nastavte:

  • Typ oprávnenia na moduly: Používateľské role
  • Používateľské role: Web správca

Uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť typ oprávnenia.

Po úspešnom pridaní prístupu nás prosím informujte.

To je všetko. Ďakujeme vám.

Zanechajte nám komentár