Skip to main content

Štatistiky ukazujú, že cena je pre zákazníkov jedným z najdôležitejších kritérií pri voľbe e-shopu, z ktorého nakúpia. V tomto smere vedia pomôcť zľavové kupóny. Tie sú efektívnou metódou, ako potenciálnych zákazníkov motivovať k bezodkladnému vykonaniu nákupu a udržiavať dobré vzťahy s existujúcimi zákazníkmi. Už desaťročia patria medzi najobľúbenejšie marketingové nástroje, keďže v krátkom čase dokážu zvýšiť množstvo predajov aj o viac ako 100 %!

Pred tým, ako budete môcť vytvárať zľavové kupóny, ich najprv musíte aktivovať.

 • Prihláste sa do administrácie svojho e-shopu.
 • V nastaveniach WooCommerce prejdite do menu Všeobecné.
 • kliknite na možnosť Aktivovať kupóny.
 • Uložte zmeny.

Ak chcete vytvoriť nový kupón, postupujte nasledovne:

 • V administrácii e-shopu si v ľavej lište vyhľadajte položku Marketing.
 • V zobrazenom menu kliknite na Zľavové kupóny.
 • Otvorí sa vám okno, v ktorom viete pridávať nové kupóny.
 • Kliknite na Pridať kupón.

Po kliknutí na Pridať kupón sa vám zobrazí viacero možností.

 • V prvom kroku vymyslite a zadajte textový kód zľavového kupónu, ktorý budú využívať vaši zákazníci. Ten pozostáva z kombinácie ľubovoľných písmen, čísel a znakov. WooCommerce nerozlišuje veľké a malé písmená. Napríklad, môžete si vytvoriť kupón „ZLAVA1“.
 • Do ďalšej kolónky môžete zadať interný popis daného zľavového kupónu, ktorý zákazníci nikdy neuvidia.

WooCommerce ponúka 3 základné typy zľavových kupónov:

 1. Percentuálna zľava – zníženie ceny objednávky o určitý počet percent. Výška zľavy sa tak vždy automaticky počíta z ceny objednávaných tovarov.
 2. Pevná zľava na celý košík – zníženie ceny objednávky o fixnú čiastku.
 3. Pevná zľava na produkt – zníženie ceny konkrétnych tovarov o fixnú čiastku.

Pod políčkom na výber typu kupónu je kolónka, do ktorej uvediete číselnú výšku zľavy.

Ak chcete, aby kupón slúžil na poskytnutie dopravy zadarmo, zakliknite políčko „Povoliť dopravu zadarmo“.

Uveďte dátum, do ktorého bude kupón platný. Ak ho zákazník uvedie pri nákupe po uplynutí platnosti, zľava nebude započítaná.

Vo WooCommerce si viete nastaviť viacero obmedzení, za akých okolností môže byť kupón uplatnený.

 • Minimálna suma – stanoví minimálnu sumu objednávky, pri ktorej môže byť kupón uplatnený.
 • Maximálna útrata – stanoví maximálnu sumu objednávky, pri ktorej môže byť kupón uplatnený.
 • Individuálne použitie – umožní použiť kupón iba vtedy, ak zákazník na danú objednávku nevyužil už iný.
 • Vyňať produkty v zľave – umožní uplatniť kupón iba na nezľavnené produkty.

Následne si viete vybrať, na aké produkty alebo kategórie produktov kupón môže, respektíve, nemôže byť použitý.

Do príslušného okna viete uviesť aj e-mailové adresy, ktoré môžu, respektíve, nemôžu použiť kupón. Dokážete ho tak jednoducho povoliť alebo zakázať určitým konkrétnym klientom.

Pri tvorbe kupónu si môžete nastaviť aj niektorý z nasledovných limitov:

 • Limit použitia kupónu – koľkokrát môže byť kupón celkovo použitý, kým sa stane neplatným.
 • Limit použitia na X položiek – na koľko produktov môže byť kupón aplikovaný, kým sa stane neplatným.
 • Limit pre používateľa – koľkokrát môže konkrétny zákazník použiť daný kupón, kým sa stane neplatným.

Pokiaľ chcete kupón aktivovať, po dokončení nastavovania stlačte tlačidlo Publikovať.

WooCommerce ponúka aj možnosť naplánovania platnosti kupónov. Môžete tak stanoviť presný čas, odkedy bude kupón aktívny.

Ak chcete kupón poslať svojim zákazníkom, jednoducho im dáte textový kód. Napríklad, „ZLAVA1“.

Vytvárať môžete ľubovoľné množstvo kupónov, ktoré vedia byť aktívne súbežne. Prehľad všetkých kupónov si otvoríte nasledovne:

 • V ľavom menu administrácie kliknite na položku Marketing.
 • V menu si zvoľte možnosť Zľavové kupóny.
 • Objaví sa zoznam jednotlivých kupónov, ktoré môžete kedykoľvek upravovať a mazať

Správa kupónov v administrátorskom prostredí WooCommerce je rýchla a prehľadná. Vďaka širokým možnostiam konfigurácie si viete jednotlivé zľavové kódy jednoducho prispôsobiť všetkým vašim požiadavkám. Ich používanie rozhodne odporúčame a veríme, že aj vy pocítite ich pozitívny vplyv na tržby či lojalitu zákazníkov.

Zanechajte nám komentár