Skip to main content

WooCommerce umožňuje hromadnú úpravu skladových zásob (počtov kusov na sklade) produktov. Nemusíte teda skladové zásoby meniť manuálne pre každý produkt zvlášť.

Choďte vo vašej administrácii do záložky Produkty -> Všetky produkty.

Ak chcete, môžete si produkty vyfiltrovať (zobraziť produkty iba z určitej kategórie, alebo iba určitého typu).

V zozname produktov v ľavej časti označte produkty, ktoré chcete upraviť.

Nad alebo pod tabuľkou so zoznamom produktov zvoľte v políčku Hromadné akcie možnosť Upraviť a kliknite na tlačidlo Použiť. To vám otvorí hromadnú úpravu produktov, ktoré ste označili.

Hromadne môžete upraviť mnohé vlastnosti produktov, no v tomto návode nám ide hlavne o zmenu skladových zásob.

V políčku s názvom Na sklade vyberte možnosť Zmeniť naZvýšiť existujúce zásoby podľa, alebo Znížiť existujúce zásoby podľa.

  • Zmeniť na – Zmení počet kusov na taký počet, ktorý zadáte.
  • Zvýšiť existujúce zásoby podľa – Zvýši reálny počet kusov pre každý produkt o počet, ktorý zadáte.
  • Znížiť existujúce zásoby podľa – Zníži reálny počet kusov pre každý produkt o počet, ktorý zadáte.

Po zmene skladových zásob kliknite na tlačidlo Aktualizovať. Aktualizácia bude v závislosti od počtu upravených produktov chvíľu trvať.

Zanechajte nám komentár