Objednávka

Logotyp a symbol
Firemné farby a typografia
Slogan
Dizajn manuál

Projekt

Múzeum Vtedy

Klient

Múzeum Vtedy

Krajina

Slovensko

Rok

2019

Popis projektu

Múzeum Vtedy je kolekciou historických prístrojov – pretovšetkým telefónnych aparátov, televízorov, ale aj rôznych mašín a strojov, ktoré sú v dnešnej dobe dávno zabudnuté – z nedávnej minulosti Prievidze a Slovenska.

Cieľové publikum

Rodiny
Priaznivci technológií
Kolektori
Kutilovia

Firemný symbol

Počas dizajnu firemného symbolu bolo našim cieľom symbolizovať minulosť a technológiu súčasne, čo sa nám podarilo predovšetkým pri prvých štyroch symboloch. Zvyšné tri symboly sú symbolmi minulosti – vrátenia sa v čase, ale nie sú jasnými symbolmi technológií – dobových prístrojov.

Firemný typeface

„Typeface“ je štylizovaný názov spoločnosti bez symbolu logotypu.

Našim pôvodným návrhom bolo štylizovať názov pod seba tak, aby každé slovo bolo na samostatnom riadku, zarovnané vľavo. Na klientov podnet sme vytvorili aj alternatívne verzie, na ktorých je názov rozdelený na dva, respektívne iba na jeden riadok.

Firemné farby

Cieľom zvolenej farebnej palety bolo navodiť dojem nedávnej minulosti. Inšpiráciou nám boli fotografie nábytku zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov a dobové fotografie módneho oblečenia.

Základnou podkladovou farbou je krémová, zatiaľ čo základnou tmavou farbou je tmavohnedá s jemne červeným nádychom. Doplnkovými farbami sú stará bledomodrá a stará bledočervená, ktoré firemnú identitu oživujú a dodávajú jej štýl.

Krémová

#f3e7df

Stará bledomodrá

#7f98ce

Stará bledočervená

#f37a72

Tmavohnedá

#401b2c

Firemný logotyp

Kompletný logotyp je štylizovaným spojením firemného symbolu a štylizovaného názvu firmy (typeface). Na základe klientovho podnetu sme vytvorili 3 verzie – jednu pre každý typ štylizovaného názvu.

Farebné verzie firemného logotypu

Logotyp môže byť umiestnený na krémovej alebo tmavohnedej firemnej farbe. Na krémovom pozadí sa alternatívne môže použiť aj logotyp v starej bledomodrej alebo starej bledočervenej firemnej farbe.

Firemná typografia

Ebrima Bold

Ebrima Bold sa používa pri názve spoločnosti a pri nadpisoch v tlačovinách, aj na webe.

Ebrima Regular

Ebrima Regular je základným rezom písma, ktoré sa používa pri všetkých štandardných textoch.

Vizualizácie firemnej identity

Ukážky toho, ako by aktuálna firemná identita vyzerala v reálnom svete.

Reakcie na firemnú identitu

Currently waiting for the client’s testimonial.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?